Klient

Centrumjp2

Projekt

Promocja stypendia
m. st. Warszawy
im. Jana Pawła II

Wykonane dla

Centrumjp2

Rok

2023

21-STYPENDIA-CJPII

Cel

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II adresowane są do uczniów i studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych bądź rodzinnych mają dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne. To inicjatywa, której początki sięgają 2005 roku.

13-STYPENDIA-CJPII
06-STYPENDIA-CJPII
11-STYPENDIA-CJPII
15-STYPENDIA-CJPII
16-STYPENDIA-CJPII
A key ring, a gadget promoting the scholarship project, presented on a red background.
07-STYPENDIA-CJPII
08-STYPENDIA-CJPII
01-STYPENDIA-CJPII
09-STYPENDIA-CJPII
10-STYPENDIA-CJPII
17-STYPENDIA-CJPII
18-STYPENDIA-CJPII
19-STYPENDIA-CJPII
20-STYPENDIA-CJPII
02-STYPENDIA-CJPII
03-STYPENDIA-CJPII
04-STYPENDIA-CJPII
05-STYPENDIA-CJPII

Opowiedz mi o swoim projekcie.
Zostańmy w kontakcie!